• Тел. 0888/403 752 | 0886/084 292
  • BG
  • EN

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ОТ БЪЛГАРИЯ - ФИНАНСИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ГРАНТОВЕ

 

Реализирайте Вашата бизнес идея като използвате финансовите инструменти на национално и европейско равнище. Нашите експерти от Асоциацията на независимите адвокати и партньори ще Ви помогнат при избора на подходящите мерки и програми на финансиране на Вашата бизнес идея с оглед постигане на максимален икономически резултат.

 

Финансирането по тези програми открива много нови възможности пред всеки предприемач. Това е уникална възможност да разширите бизнеса си или да започнете нов само за 30 до 50 % или дори 0% от разходите, които ще са Ви необходими.

 

Започнете нов бизнес в България или „вдъхнете” нов живот на закупената от Вас собственост, която да започне да генерира доходи за Вас. Създайте собствена малка електроцентрала, обект за селски туризъм, лов и риболов, център за интернет услуги и технологии, обекти за свободното време, отдих, развлечения и спорт, преработвателно или производствено предприятие, стартирайте производство на дървени изделия – детайли, мебели, конструкции, къщи, предложете услуги за населението – местно и по света и още много много други. Възможностите са неограничени и всичко зависи от Вашата креативност и предприемачески дух...

 

Нашата нова инициатива и екип от професионалисти са специализирани в подготовката и управлението на проекти за безвъзмездно финансиране по линия на Оперативните програми на Европейския съюз и други финансиращи инструменти. Дейността ни е насочена преимуществено към малкия и среден бизнес и има за цел да съдейства на фирмите да се възползват от безвъзмездните финансови средства по грантовите схеми, за да инвестират в нужните за бизнеса им активи.

 

Предлагаме нашата професионална експертна помощ в следните направления:

 

 

Не на последно място нашите експерти ще ви окажат необходимото съдействие и съвети да оптимизирате действието и управлението на завършеното предприятие за максимална финансова ефективност. Ние ще Ви предложим различни форми за бизнес-решения в страната, под които да развиете идеите и начинанията си. Предлагаме ефективни форми на данъчна защита, мерки за намаляване на данъчното облагане, консултации и представителство пред институциите на Република България, Бизнес стратегии и планиране, Консултации по избор на подходящата правна форма за стартиране на бизнес и участие по финансиращи програми, финансово управление, посредничество в търговски преговори, инвестиции, инвестиционни решения, оценка и управление на инвестиционни проекти, регистрация, лицензиране и управление на дружества, управление на недвижими имоти и активи и др.