• Тел. 0888/403 752 | 0886/084 292
  • BG
  • EN

Застраховки - недвижими имоти, лица, имущество

Съдействие при избор на агенция за недвижими имоти и покупка на недвижим имот

Компетентна независима проверка на документи за прехвърляне на собствеността на имота, създаване на компания и т.н.

Съдействие при избор на архитект, изготвяне и одобряване на архитектурен план за строителство, промяна предназначение на земеделска земя, разделяне и обединяване на имоти, строителни разрешения

Съдействие при процедура по заснемане на имоти, изготвяне на кадастрална карта и план

Съдействие и контрол при реализация на строеж - избор на строителна фирма, стриктен контрол за качество на строителство и съответствие с архитектурните проекти

Счетоводни услуги - годишно счетоводно приключване, текуща счетоводна дейност, консултации за намаляване данъчната тежест, консултации по осигуряване

Банкови услуги - съдействие при отпускане на кредит, избор на най-добрите банкови условия, ипотеки; Откриване, действия и закриване на всякакви банкови сметки

Aftersale услуги - прехвърляне партиди в данъчна администрация, електрически компании, водоснабдяване, телефон, плащане сметки за данъци, ток, вода, телефон